ไม้ปาร์ติเกิ้ล และ MDF แตกต่างกันอย่างไร

ไม้ปาร์ติเกิ้ล หรือ Particle Board เป็นการนำเศษไม้ขนาดเล็กหรือขี้เลื่อยที่เกิดจากการแปรรูปไม้ยางพารา มาผ่านกระบวนการบีบอัดให้เป็นแผ่น

Read more

ไม้ยางพารา ดีอย่างไร?

ในสมัยก่อนไม้ยางพารานับเป็นตัวเลือกท้ายๆ ในการใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากต้นยางพาราเป็นต้นไม้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และยังถูกปลวกหรือเชื้อราเข้ากัดกินเนื้อไม้ได้ง่าย

Read more